cz: Trent Reznor spolupracoval
s mnoha významnými
světovými umělci. Spolu-
práce se kterým uměl-
cem se vám zdá
nejpřínosn
Saul Williams6%
Peter Murphy3%
David Bowie63%
1000 HOMO DJ's 3%
Marylin Manson 26%
Počet hlasů: 35