cz: Jak často posloucháte
NINradio?
en: How often do you listen
to NINradio?
Denně / Daily28%
Obden / Every other day15%
Jednou týdně / Once a week18%
Jednou za měsíc / Once a month12%
Různě / Random27%
Počet hlasů: 67