Pomohl vám tento
web při studiu?
ANO69
NE39
Total votes: 108