Jaká je kvalita
výuky
na katedře ?
Výborná45
Chvalitebná39
Dobrá27
Dostatečná22
Nedostatečná21
Total votes: 154