Jaká je kvalita
výuky
na katedře ?
Výborná45
Chvalitebná31
Dobrá17
Dostatečná15
Nedostatečná15
Počet hlasů: 123