Jaká je kvalita
výuky
na katedře ?
Výborná45
Chvalitebná29
Dobrá17
Dostatečná13
Nedostatečná14
Počet hlasů: 118