Jaká je kvalita
výuky
na katedře ?
Výborná45
Chvalitebná32
Dobrá18
Dostatečná16
Nedostatečná16
Počet hlasů: 127