Jaká je kvalita
výuky
na katedře ?
Výborná45
Chvalitebná27
Dobrá16
Dostatečná12
Nedostatečná13
Počet hlasů: 113