Jaká je kvalita
výuky
na katedře ?
Výborná45
Chvalitebná35
Dobrá23
Dostatečná17
Nedostatečná17
Total votes: 137