Jaká je kvalita
výuky
na katedře ?
Výborná45
Chvalitebná25
Dobrá15
Dostatečná12
Nedostatečná13
Počet hlasů: 110