Jaká je kvalita
výuky
na katedře ?
Výborná45
Chvalitebná41
Dobrá27
Dostatečná24
Nedostatečná24
Total votes: 161