Jaká je kvalita
výuky
na katedře ?
Výborná45
Chvalitebná38
Dobrá27
Dostatečná21
Nedostatečná21
Total votes: 152