Jaká je kvalita
výuky
na katedře ?
Výborná45
Chvalitebná29
Dobrá17
Dostatečná14
Nedostatečná15
Počet hlasů: 120