Jaká je kvalita
výuky
na katedře ?
Výborná45
Chvalitebná34
Dobrá21
Dostatečná17
Nedostatečná17
Počet hlasů: 134