Jaká je kvalita
výuky
na katedře ?
Výborná45
Chvalitebná29
Dobrá16
Dostatečná13
Nedostatečná13
Počet hlasů: 116